لکه شماره ۴ جلفا
تعمیرات واگن

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث مجتمع اداری و دفاتر شرکتها


تولیدات/ خدمات: 

اجاره واحدهای مجتمع تجاری

مشخصات پروژه: 

مشخصات پروژه:   در این پروژه جهت تجمیع واحدهای اداری و فروش و دفاتر شرکت های سرمایه گذاری در راه آهن جلفا، یک مجتمع در یک طبقه با زیربنای 1000 مترمربع دارای 24 واحد در متراژهای 8 واحد30 مترمربعی، 6 واحد 40 مترمربعی ، 6 واحد 50 مترمربعی و لحاظ کردن 220 مترمربع بابت سرویس بهداشتی ، نمازخانه، تاسیسات و نگهبانی در نظر گرفته شده است.

بازار هدف:

بازار هدف پروژه، در درجه اول ارائه دفتر اداری جهت استقرار شرکتها و واحدهای اداری سرمایه گذاران پروژه های راه آهن جلفا می باشد. در ادامه مازاد واحدها به سایر متقاضیان مرتبط میتواند واگذار گردد.

ظرفیت طرح:

تعداد واحدهای قابل اجاره در مجتمع : 24 عدد

زمان بندی پروژه:

 دوران ساخت: 12 ماه

دوران بهره برداری: 15 سال

وضعیت زمین:

جهت احداث این مجتمع باتوجه به مساحت 1000 مترمربعی مجتمع و درنظر گرفتن 500 مترمربع فضای سبز و 500 مترمربع محوطه مجتمع، به 2000 مترمربع زمین نیاز می باشد .

دسترسی به زیرساخت ها: 

آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد حجم اولیه سرمایه گذاری:

41.109 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری:

 روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: 

با احداث این مجموعه و امکاناتی مشابه آن، جذابیت مسافرت ریلی برای گردشگران بیشتر خواهد شد.البته راه اندازی این مجموعه علاوه برتامین رفاه حال مسافران، درآمدزایی و ایجاد اشتغال نیز خواهد داشت. بهره برداری تجاری از پروژه از مهرماه سال1401 با 40درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی