تجربه متفاوت سرمایه گذاری

درباره ریلسام

پروژه "مطالعات جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران " تاکنون در 5 ایستگاه شاخص خط ریلی در محدوده آذربایجان شامل: ایستگاه صوفیان، جلفا، مراغه، میانه و رازی در قالب تهیه پکیجهای سرمایه گذاری به مرحله اجرایی دست یافته است. بطوریکه جهت تهیه پک های سرمایه گذاری استعدادها، ظرفیتها، امکانات، موقعیت جغرافیایی ،آب و هوایی، جمعیتی و فرهنگی ، قوانین، مقررات، دستورالعمل ها،طرح های فرادست، اولویتهای منطقه ای و مشوق های سرمایه گذاری، واحدهای فعال، نیمه فعال، غیرفعال، صنایع مختلف با اولویتهای افزایش حمل و نقل ریلی، عدم وجود ممانعتهای قانونی و معارض ها، امکان دسترسی به زیرساختها، امکان دسترسی به نیروی انسانی، در محدوده هر ایستگاه راه آهن مورد بررسی قرار گرفت و براساس مطالعات انجام یافته و برداشتهای میدانی صورت گرفته لکه های سرمایه گذاری دارای قابلیت سرمایه گذاری در هر ایستگاه به تصویب راه آهن رسانده شد و سپس عناوین سرمایه گذاری پیشنهادی برای کلیه لکه ها تعیین و تایید گردید در ادامه نیز برای کلیه فرصتهای سرمایه گذاری پیشنهادی گزارشات پیش امکانسنجی فنی،اقتصادی ومالی تهیه گردید. هریک از متقاضیان سرمایه گذاری بعد از انتخاب پک سرمایه گذاری موردنظر شامل لکه سرمایه گذاری و عنوان سرمایه گذاری پیشنهادی و تکمیل مستندات درخواستی مورد ارزیابی قرار گرفته و می توانند پک مدنظر را رزرو نمایند و پیرو قراردادهای منعقد شده و تفاهمات صورت گرفته به اجرای پروژه درخواستی خود بپردازند .

ریلسام

سرمایه گذاری به وسعت ایران

تیم حرفه ای و قدرتمند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

engineering
01
سرمایه گذاری مطمئن و پربازده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

published_with_changes
02
پیشتبانی همراه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

support_agent
03
ریلسام

به روایت اعداد

5

ایستگاه راه آهن تحت پوشش

28

لکه سرمایه گذاری

29

گزارشات تهیه شده