لکه شماره ۱۲ جلفا
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث سکوی تخلیه بار، بارگیری و انبار هانگار


تولیدات/ خدمات: 

ارائه غذا در رستوران و غذاخوری

اجاره هتل آپارتمان

اجاره سوئیتهای ویلایی

اجاره فروشگاه میوه، سوپرمارکت، نانوایی و خشکشویی

مشخصات پروژه: 

در حال حاضر 64 باب هتل آپارتمان در ایستگاه موجود می باشد که جهت استفاده گردشگران و مسافران، نیاز به مرمت و تجهیز دارند. 135 باب سوئیت ویلایی نیز وجود دارند که با مرمت قابل سکونت خواهند بود. درصورت مرمت و تجهیز هتل آپارتمانها و مسکونی شدن سوئیت های ویلایی، نیاز به وجود یک نانوایی ، یک خشکشویی و فروشگاه میوه و سوپرمارکت در نزدیکی آنها، به شدت احساس خواهد شد، به همین جهت در این پروژه،احداث یک ساختمان دوطبقه به مساحت 400 مترمربع (هرطبقه 200 مترمربع)که در طبقه همکف آن، فروشگاه میوه، سوپرمارکت ، نانوایی و خشکشویی مدنظر قرار گرفته و طبقه فوقانی بعنوان رستوران و آشپزخانه رستوران مدنظر قرار گرفته اند که البته موارد اخیر پس از انتخاب سرمایه گذار، قابل تغییر می باشند.

بازار هدف:

 بازار هدف پروژه، در درجه اول مسافران و گردشگران شهر جلفا می باشند که انتظار می رود با واکسیناسیون عمومی و برچیده شدن ویروس کرونا، گردشگران و مسافران مجددا به مانند سالهای گذشته و حتی بیشتر از آن نسبت به سفرهای ریلی اقدام نمایند و پس از مسافران و گردشگران، ساکنین شهر جلفا نیز بعنوان جامعه هدف پروژه مدنظر هستند که برحسب نیاز، از امکانات مجموعه استفاده خواهند کرد.

ظرفیت طرح:

رستوران: 80 نفر

هتل آپارتمان: 60 باب

سوئیتهای ویلایی: 130 باب

نانوایی، خشکشویی، میوه فروشی و سوپرمارکت: 4باب مغازه

زمان بندی پروژه:

 دوران ساخت: 12 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین:

 مجموع كل مساحت لکه با احتساب مساحت منازل مسکونی و محوطه اطراف در حدود 138.441 مترمربع میباشد.

دسترسی به زیرساخت ها: 

آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری:

 212.283 میلبون ریال

روش سرمایه گذاری:

 روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: 

با احداث این مجموعه و امکاناتی مشابه آن، جذابیت مسافرت ریلی برای گردشگران بیشتر خواهد شد. البته راه اندازی این مجموعه علاوه برتامین رفاه حال مسافران، درآمدزایی و ایجاد اشتغال نیز خواهد داشت.

بهره برداری تجاری از پروژه از مهرماه سال 1401 با 40درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر