لکه شماره ۱ صوفیان
منازل مسکونی

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث مجموعه تجاری، اقامتی، پذیرایی و تفریحی ورزشی


تولیدات/ خدمات: 

ارائه غذا در رستوران و غذاخوری

اجاره سوئیت های اقامتی

اجاره فروشگاه های تجاری

خدمات تفریحی ورزشی

مشخصات پروژه: در این پروژه باتوجه به مساحت لکه سرمایه گذاری که درحدود 741 مترمربع می باشد، احداث یک ساختمان 4 طبقه با مساحت هرطبقه 500مترمربع که یک طبقه شامل 8باب سوئیت اقامتی 50 متری و100 مترمربع فضاهای راهرو و عمومی، یک طبقه شامل 350 مترمربع رستوران و 150 مترمربع آشپزخانه و فضاهای عمومی، یک طبقه شامل مجموعه ورزشی تفریحی و یک طبقه شامل 10 باب واحد تجاری 40 متری و 100 مترمربع فضاهای راهرو و عمومی در نظر گرفته شده ومابقی فضاها بابت فضای سبز و فضاهای عمومی، جدول کشی، پیاده روسازی و خیابان سازی لحاظ شده اند.

بازار هدف: بازار هدف پروژه، مردم ساکن در شهر صوفیان و مسافران و گردشگران می باشند.

ظرفیت طرح: رستوران: 175نفر

فروشگاه تجاری: 10 باب

سوئیت های اقامتی: 8باب

مجموعه ورزشی تفریحی 400مترمربع

 

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 12 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: مجموع کل مساحت لکه 741 مترمربع تخمین زده شده که تمامی آن مورد استفاده قرار گرفته است.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 110.735 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: با احداث این مجموعه و امکاناتی مشابه آن، جذابیت مسافرت ریلی برای گردشگران بیشتر خواهد شد. البته راه اندازی این مجموعه علاوه برتامین رفاه حال مسافران، درآمدزایی و ایجاد اشتغال نیز خواهد داشت.

بهره برداری تجاری از پروژه از مهر ماه سال 1401 با 40درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر