لکه شماره ۵ صوفیان
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث انبار پوشیده، انبار سرپوشیده (هانگار) و انبار روباز


تولیدات/ خدمات: خدمات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری کالا

 

مشخصات پروژه: در این پروژه احداث یک انبار به صورت انبار پوشیده به مساحت 2000 مترمربع، یک انبار سرپوشیده به مساحت2000

مترمربع و یک انبار روباز به مساحت10000 مترمربع پیشنهاد شده است تا عملیات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری تمامی انواع كالاها در این انبارها صورت پذیرد.

بازار هدف: بازار هدف پروژه، حمل و نقل و خدمات انبارداری هر گونه كالای صنعتی می باشد.

ظرفیت طرح: خدمات تخلیه بار، انبارداری و بارگیری در انبارهای پوشیده و سرپوشیده: 16000 تن

خدمات انبارداری در انبار روباز به همراه هزینه های جابجایی با جرثقیل: 8000 مترمربع

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 12 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: باتوجه به مساحت 2000 مترمربعی در نظر گرفته شده برای انبار پوشیده 2000 مترمربع برای انبار سرپوشیده، 2000 مترمربع فضای سبز و 1600 ، مترمربع محوطه، 10000 مترمربع انبار روباز، 400 مترمربع فضای اداری نگهبانی به زمینی معادل 18000 مترمربع نیاز می باشد.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 373.050 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: این پروژه تکمیل كننده زنجیره حمل و نقل بار ریلی بوده و موجب افزایش و توسعه حمل و نقل ریلی خواهد شد. علاوه بر آن اشتغال زایی و تسهیل امور صادرات و واردات از دیگر مزایای این طرح می باشد. بهره برداری تجاری از پروژه از مهر ماه سال 1401 با 40 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر