لکه شماره ۵ میانه
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث انبار سرپوشیده و روباز


تولیدات/ خدمات: خدمات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری كالا

مشخصات پروژه: در این پروژه احداث یک انبار به صورت انبار سرپوشیده به مساحت 2000 مترمربع و یک انبار روباز به مساحت 11000مترمربع پیشنهاد شده است تا عملیات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری كالاهای حجیم و یا كالاهای با تناژ بالا در این انبارها صورت پذیرد.

بازار هدف: بازار هدف اصلی پروژه، حمل و نقل و خدمات انبارداری هر گونه كالای صنعتی می باشد.

ظرفیت طرح: خدمات تخلیه بار، انبارداری و بارگیری در انبار سرپوشیده : 8000 تن

خدمات انبارداری در انبار روباز به همراه هزینه های جابجایی با جرثقیل: 8000 مترمربع

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 6 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: باتوجه به مساحت 2000 مترمربعی در نظر گرفته شده برای انبار سرپوشیده، 1600 مترمربع فضای سبز و 1200 مترمربع محوطه، 11000 مترمربع انبار روباز، 400 مترمربع فضای اداری نگهبانی به زمینی معادل 16200 مترمربع نیاز می باشد.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 207.511 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: این پروژه تکمیل كننده زنجیره حمل و نقل بار ریلی بوده و موجب افزایش و توسعه حمل و نقل ریلی خواهد شد و علاوه بر آن اشتغال زایی و تسهیل امور صادرات و واردات از دیگر مزایای این پروژه می باشد. بهره برداری تجاری از پروژه از مهر ماه سال 1401 با 40 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر