لکه شماره ۶ میانه
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث گلخانه هیدروپونیک (گل رز)


تولیدات/ خدمات: شاخه گل رز

مشخصات پروژه: .در این پروژه با توجه به مساحت لکه سرمایه گذاری كه معادل 3180 مترمربع تخمین زده شده است احداث یک گلخانه هیدروپونیک به مساحت 3000مترمربع در نظر گرفته شده است و 180 مترمربع باقیمانده جهت ساختمان اداری، نگهبانی، سرویس بهداشتی، اتاق تاسیسات و .... پیشنهاد شده است.

بازار هدف: بازار هدف اصلی پروژه، گل فروشی های داخل استان و استان های همجوار می باشد.

ظرفیت طرح: گل رز: 450000شاخه

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 12ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: با توجه به مساحت لکه سرمایه گذاری كه معادل 3180 مترمربع تخمین زده شده است احداث یک گلخانه هیدروپونیک به مساحت 3000مترمربع در نظر گرفته شده است و 180 مترمربع باقیمانده جهت ساختمان اداری، نگهبانی، سرویس بهداشتی، اتاق تاسیسات و .... پیشنهاد شده است.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 34.813 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: با توجه به بحران آب كشور طی سالهای گذشته و در نظر گرفتن این نکته كه بیشترین میزان مصرف آب در بخش كشاورزی می باشد، احداث گلخانه های هیدروپونیک به جای روش های كشت سنتی محصولات، جهت كاهش مصرف آب امری ضروری می باشد. علاوه بر آن اشتغال زایی و درآمدزایی از دیگر مزایای این پروژه می باشد. بهره برداری تجاری از پروژه از مهر ماه سال 1401 با 40 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر