لکه شماره ۴ مراغه
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث فارم آکواپونیک (گلخانه هیدروپونیک-پرورش ماهی)


تولیدات/ خدمات: شاخه گل رز، گوجه، خیار، ماهی قزل آلا

مشخصات پروژه: در این پروژه با توجه به مساحت لکه سرمایه گذاری که معادل 21455 مترمربع تخمین زده شده است احداث یک گلخانه

هیدروپونیک به مساحت 15000 مترمربع، پرورش ماهی قزل آلا به مساحت 2500مترمربع، آزمایشگاه و سالن کشت نشا و قلمه به مساحت 1200 مترمربع، سالن تاسیسات به مساحت400 مترمربع، سردخانه موقت جهت نگهداری محصولات تولید شده به مساحت 500 مترمربع، ساختمان اداری، نگهبانی، سرویس بهداشتی به مساحت400 مترمربع در نظر گرفته شده است و 1455 مترمربع باقیمانده جهت خیابان کشی و محوطه سازی پیشنهاد شده است. در این پروژه، فضولات ماهی ها که محیط زندگی آن ها را آلوده میکند، از استخرهای پرورش ماهی، خارج شده و به عنوان غذای مورد نیاز گیاهان در گلخانه هیدروپونیک مصرف میشود و آب تصفیه شده به استخرهای پرورش ماهی بازگردانده میشود که علاوه بر صرفه جویی حداکثری در مصرف آب، در مصرف نهاده ها نیز حداکثر صرفه جویی صورت می پذیرد.

بازار هدف: بازار هدف اصلی پروژه، گل فروشی ها، میوه فروشی ها و ماهی فروشی های داخل استان و استان های همجوار می باشد.

ظرفیت طرح: گل رز: 900000 شاخه

گوجه: 135 تن

خیار: 135 تن

ماهی: 450 تن

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 18 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: با توجه به مساحت لکه سرمایه گذاری که معادل 21455 مترمربع تخمین زده شده است احداث یک گلخانه هیدروپونیک به مساحت 15000 مترمربع، پرورش ماهی قزل آلا به مساحت 2500 مترمربع، آزمایشگاه و سالن کشت نشا و قلمه به مساحت 1200 مترمربع، سالن تاسیسات به مساحت 400 مترمربع، سردخانه موقت جهت نگهداری محصولات تولید شده به مساحت 500 مترمربع، ساختمان اداری، نگهبانی، سرویس بهداشتی به مساحت 400 مترمربع در نظر گرفته شده است و 1455 مترمربع باقیمانده جهت خیابان کشی و محوطه سازی پیشنهاد شده است.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 382.702 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: با توجه به بحران آب، تحریمهای فراوان و مشکلات تبادل ارز و واردات نهاده ها طی سالهای گذشته از یک طرف و در نظر گرفتن این نکته که بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی می باشد، احداث مزارع آکواپونیک جهت کاهش مصرف آب و صرفه جویی در مصرف نهاده ها، امری ضروری می باشد چون در مزارع آکواپونیک، فضولات آبزیان که محیط زندگی آن ها را آلوده میکند، از استخرهای پرورش آبزیان، خارج شده و به عنوان غذای مورد نیاز گیاهان در گلخانه هیدروپونیک مصرف میشود و در ادامه آب تصفیه شده به استخرهای پرورش آبزیان بازگردانده میشود که علاوه بر صرفه جویی حداکثری در مصرف آب، در مصرف نهاده ها نیز حداکثر صرفه جویی صورت می پذیرد. علاوه بر تمامی موارد فوق، اشتغال زایی و درآمدزایی از دیگر مزایای این پروژه می باشد. بهره برداری تجاری از پروژه از فروردین ماه سال 1402 با80 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر