لکه شماره ۸ مراغه
انبار سوله

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث سکوی تخلیه بار، بارگیری و انبار


تولیدات/ خدمات: خدمات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری كالا

مشخصات پروژه: در این پروژه مرمت انبار موجود در لکه سرمایه گذاری شماره 8 و 9 ایستگاه راه آهن مراغه سکوی تخلیه و بارگیری جهت

عملیات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری كالاهای حجیم و یا كالاهای با تناژ بالا مدنظر می باشد.

بازار هدف: بازار هدف اصلی پروژه، حمل و نقل و خدمات انبارداری هر گونه كالای صنعتی می باشد.

ظرفیت طرح: خدمات تخلیه بار، انبارداری و بارگیری: 8000تن

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 6 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: این واحد در مجاورت سکوی تخلیه موجود در لکه شماره 8 و 9 و در انبار موجود به مساحت حدودا 2000 مترمربع احداث خواهد شد كه با در نظر گرفتن 2000 مترمربع محوطه و فضای سبز، به زمینی معادل 4000 مترمربع نیاز می باشد.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 78.767 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: این پروژه تکمیل كننده زنجیره حمل و نقل بار ریلی بوده و موجب افزایش و توسعه حمل و نقل ریلی خواهد شد. علاوه بر آن اشتغال زایی و تسهیل امور صادرات و واردات از دیگر مزایای این پروژه می باشد. بهره برداری تجاری از پروژه از فروردین ماه سال 1401 با 80 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1403 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.