لکه شماره ۳ رازی
زمینهای بایر – منازل سازمانی

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث مجموعه تجاری، اقامتی، پذیرایی و تفریحی ورزشی


تولیدات/ خدمات: ارائه غذا در رستوران و غذاخوری

اجاره سوئیت های اقامتی

اجاره فروشگاه های تجاری

خدمات تفریحی ورزشی

مشخصات پروژه: در این پروژه احداث یک ساختمان 3 طبقه با مساحت هر طبقه 1000 مترمربع كه یک طبقه شامل 15 باب سوئیت اقامتی

50 متری و 250 مترمربع فضاهای راهرو و عمومی، یک طبقه شامل 400 مترمربع رستوران و 150 مترمربع آشپزخانه و مابقی شامل مجموعه ورزشی تفریحی و فضاهای عمومی، یک طبقه شامل 20 باب واحد تجاری 80 متری و 200 مترمربع فضاهای راهرو و عمومی برای آن طبقه در نظر گرفته شده و 1000 مترمربع فضاها بابت فضای سبز و جدول كشی و محوطه سازی لحاظ شده اند.

بازار هدف: بازار هدف اصلی پروژه، مسافران و گردشگرانی است كه از گمرک رازی تردد میکنند.

ظرفیت طرح: رستوران: 200نفر

فروشگاه تجاری: 20 باب

سوئیت های اقامتی: 15 باب

مجموعه ورزشی تفریحی: 400 مترمربع

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 12ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: با توجه به اینکه در این پروژه احداث یک ساختمان 3 طبقه با مساحت هر طبقه 1000 مترمربع و1000 مترمربع فضای فضای سبز و جدول كشی و محوطه سازی مدنظر می باشد، به زمینی به مساحت 2000 مترمربع نیاز است.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: ندارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 161.267میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: با احداث این مجموعه و امکاناتی مشابه آن، جذابیت مسافرت ریلی برای گردشگران بیشتر خواهد شد. البته راه اندازی این مجموعه علاوه بر تامین رفاه حال مسافران، درآمدزایی و ایجاد اشتغال نیز خواهد داشت. بهره برداری تجاری از طرح از مهر ماه سال 1400 با 40 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

 

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر