لکه شماره ۵ جلفا
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث سردخانه بالای صفر و سردخانه زیرصفر


تولیدات/ خدمات: 

تخلیه بار

اجاره هتل آپارتمان

نگهداری در سردخانه

بارگیری

مشخصات پروژه: 

در این پروژه باتوجه به وجود گلخانه ها و رونق کشاورزی در شهرستان جلفا و عدم وجود هرگونه سردخانه در این منطقه، احداث یک سردخانه به ظرفیت 10هزارتن پیشنهاد شده است که 8000 تن آن به سردخانه بالای صفر و 2000تن آن به سردخانه زیر صفر اختصاص یافته است. علاوه بر نگهداری محصول در سردخانه، عملیات تخلیه بار و بارگیری نیز توسط پرسنل این واحد پیش بینی شده است.

بازار هدف:

بازار هدف پروژه، محصولات باغی و گلخانه ای جلفا و کالاهای وارداتی و صادراتی می باشد که از طریق گمرک جلفا وارد یا صادر شده و نیاز به نگهداری در سردخانه دارد.

ظرفیت طرح:

خدمات تخلیه بار، نگهداری در سردخانه و بارگیری :۱۰۰۰۰۰ تن

زمان بندی پروژه:

 دوران ساخت: ۱۸ ماه

دوران بهره برداری: ۱۰ سال

وضعیت زمین:

محل اجرای پروژه عبارتست از لکه سرمایه گذاری شماره 2،3،4،5،6،7 واقع در ایستگاه راه آهن جلفا که باتوجه به مساحت 7000 مترمربعی در نظر گرفته شده برای سردخانه و سایر ساختمانهای مربوطه، 3000 مترمربع فضای سبز و 2000 مترمربع برای محوطه، به زمینی معادل 12000 مترمربع نیاز می باشد.

دسترسی به زیرساخت ها: 

آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد حجم اولیه سرمایه گذاری:

512.368 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری:

 روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: 

این پروژه تکمیل کننده زنجیره حمل و نقل بار ریلی بوده و موجب افزایش و توسعه حمل و نقل ریلی خواهد شد علاوه بر آن اشتغال زایی و تسهیل امور صادرات و واردات از دیگر مزایای این پروژه می باشد. بهره برداری تجاری  از پروژه از فروردین ماه سال 1402 با 80 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی