لکه شماره ۷ جلفا
انبار متروکه

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث سیلوی غلات و نهاده های کشاورزی و دامی


تولیدات/ خدمات: 

خدمات نگهداری غلات و نهاده در سیلوهای فلزی

مشخصات پروژه: 

در این پروژه باتوجه  به وجود گمرک در شهرستان جلفا و واردات غلات و نهاده ها و عدم وجود هرگونه سیلو دراین منطقه، احداث 6عدد سیلوی 2650 مترمکعبی به قطر 13 متر و ارتفاع 20 متر که با احتساب دانسیته غلات معادل 750 کیلوگرم برمترمکعب، هرسیلو، گنجایش  2000 تن غلات را خواهند داشت در نظر گرفته شده است که ظرفیت کل سیلوها معادل 12000 تن خواهد بود

بازار هدف:

بازار هدف پروژه، غلات و نهاده های وارداتی و صادراتی می باشد که از طریق گمرک جلفا وارد کشور می شوند یا به کشورهای دیگر صادر خواهند شد.

ظرفیت طرح:

خدمات نگهداری غلات و نهاده ها در سیلو به مدت یکسال به همراه هزینه های تخلیه و بارگیری:     12.000 تن

زمان بندی پروژه:

 دوران ساخت: 12 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین:

محل اجرای پروژه عبارتست از لکه سرمایه گذاری شماره 2،3،4،5،6،7 واقع در ایستگاه راه آهن جلفا که باتوجه به قطر 13 متری هرسیلو و تعداد 6عدد سیلوی درنظر گرفته شده، برای سیلوها فضایی معادل 1800 مترمربع نیاز است که با احتساب 600 مترمربع فضای سبز و 400 مترمربع برای محوطه و 200 مترمربع ساختمان نگهبانی، اداری و تاسیسات، به زمینی معادل 3000 مترمربع نیاز می باشد.

دسترسی به زیرساخت ها: 

آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد حجم اولیه سرمایه گذاری:

190.452 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری:

 روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: 

این پروژه تکمیل کننده زنجیره حمل و نقل بار ریلی بوده و موجب افزایش و توسعه حمل و نقل ریلی خواهد شد علاوه بر آن اشتغال زایی و تسهیل امور صادرات و واردات از دیگر مزایای این پروژه می باشد. بهره برداری تجاری  از پروژه از مهرماه ماه سال 1401 با 40 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد

 

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر