معرفی ایستگاه

ایستگاه راه آهن مرزی جلفا (ایستگاه قطار) در شهر جلفا و خیابان شمس تبریزی واقع شده است . ایستگاه های مسیر تبریز-جلفا شامل: سهلان، صوفیان، سیوان، پیام، کندلج، مرند، هرزند، زال، گرگر می باشد. صنایع فعال اطراف ایستگاه شامل صنایع پتروشیمی(تصفیه اعیانات نفت)، صنایع چوب (MDF)، مجتمعهای بین المللی  و... می باشد. راه دسترسی مجزا برای این ایستگاه تعریف نشده و دسترسی از داخل سایت امکان پذیر می باشد. مساحت کل ایستگاه 1.197.855 متر مربع می باشد و مجهز به انشعابات آب، برق و گاز می باشد و کاربری ایستگاه مسافری/ باری/ اداری می باشد.

اطلاعات جغرافیایی

لکه های سرمایه گذاری واقع در ایستگاه جلفا

بر ورود به هر بخش اطلاعات تکمیلی مربوطه رو مشاهده کنید

view_in_ar
1

لکه شماره ۱ جلفا

هتل آپارتمان/ سوئیت ویلایی و زمینهای بایر

view_in_ar
2

لکه شماره ۲ جلفا

منازل مسکونی

view_in_ar
3

لکه شماره ۳ جلفا

زمینهای بایر

view_in_ar
4

لکه شماره ۴ جلفا

تعمیرات واگن

view_in_ar
5

لکه شماره ۵ جلفا

زمینهای بایر

view_in_ar
6

لکه شماره ۶ جلفا

زمینهای بایر

view_in_ar
7

لکه شماره ۷ جلفا

انبار متروکه

view_in_ar
8

لکه شماره ۸ جلفا

زمینهای بایر

view_in_ar
9

لکه شماره ۹ جلفا

انبار سوله

view_in_ar
10

لکه شماره ۱۰ جلفا

زمینهای بایر

view_in_ar
11

لکه شماره ۱۱ جلفا

ساختمان ایستگاه

view_in_ar
12

لکه شماره ۱۲ جلفا

زمینهای بایر

view_in_ar
13

لکه شماره ۱۳ جلفا

زمینهای بایر